Van điều khiển UNI GERATE

Van chế tạo theo yêu cầu chuyên biệt ứng dụng cho khí đốt
Van kiểm soát lưu lượng dùng bộ điều khiển khí nén
Van bướm kiểm soát lưu lượng sử dụng bộ điều khiển khí nén điện từ, motor điện hoặc bằng tay
Van đóng cắt an toàn dùng bộ điều khiển điện từ hoặc cuộn cảm