Standard seals

- Cỡ 6-80mm
- Áp suất: 10bar
- Vật liệu mặt chà: Cast chrome steel, Carbon, ceramic, tungsten carbide, silicon carbide
- Vật liệu thân: thép 316, hợp kim