Ống mềm

- Hãng sản xuất: Singaflex
- Kích thước : 1/4-14inch
- Vật liệu: thép 304-316L, composite bên thép, polyme bện thép
- Nhiệt độ: -200-700oC
- Áp suất: 34bar
- Ứng dụng: Dầu, khí đốt, các sản phẩm xăng dầu hóa chất