Van bướm kiểm soát lưu lượng sử dụng bộ điều khiển khí nén điện từ, motor điện hoặc bằng tay

- DN15-400 (Size DN15-400)
- Áp suất: 4bar
- Nhiệt độ: 1000oC