Các sản phẩm làm kín

Chúng tôi hợp tác với John Crane, công ty hàng dầu thế giới nổi tiếng về sản phẩm, hệ thống làm kín cơ khí, các loại tết chèn dùng trong xăng dầu, hóa chất, bột giấy...
Phớt làm kín cơ khí
Dây bện làm kín
Gioăng, phớt
Gioăng đệm kim loại