Van chế tạo theo yêu cầu chuyên biệt ứng dụng cho khí đốt

- DN400, ANSI 300lbs
- Áp suất: 0-40bar
- Nhiệt độ: -15-60oC
- Trọng lượng: 1200kg
- ATEC Zone 1 protection